SDH Kněžice

Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci

Rok 2007

První akce jednotky v roce 2007 byla 20. dubna mimo naší obec. Jelo se do Brtnice. Byl nahlášen požár lesa u vysílače. Po příjezdu k místu kde mělo hořet nebylo nic vidět. Velitel a zástupce velitele provedli průzkum lesa. Hořela malá část uprostřed lesa, naštěstí jen hrabanka a nízké křoviny. Na místě jsme byli jako první, ale protože naše technika bloudila po poli okolo lesa, předběhli nás v hašení hasiči z Brtnice. My jim pomáhali lopatami. V Brtnici byla cisterna i Avie a deset členů naší jednotky.

O dva dny později 22. dubna nám byl vyhlášen druhý výjezd. Tentokrát měl hořet obytný dům v Kněžicích. Po krátkém bloudění po Nivě nás navedl majitel domu č. p. 190 Petr Gottlieb. Hořelo u jeho staršího bratra v přízemí, kde měl svůj pokoj. Petr Gottlieb naštěstí stačil oheň z velké části zlikvidovat sám. Po vyvedení Josefa Gottlieba z jeho pokoje naše jednotka vyklidila místnost a všechen materiál byl prolit vodou. Opět jsme tam byli oběma auty. Přijeli i hasiči z Opatova,Brtnice, a Třeště.

Třetí výjezd se udál 5. srpna v podvečer po 19 hodině. Byl nahlášen požár lesa v Brodcích. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří jen kraj lesa. Občané, kteří byli na místě ještě před námi oheň udrželi při zemi.My okamžitě začali stříkat dvěma proudy.Na pomoc přijeli i hasiči z Opatova a Třeště.

16. srpna nás na akci svolala malá siréna na hasičárně.P. Jiří Polák informoval velitele, že hoří někde na Vísce. Po chvíli pátrání nás občané navedli na záhumenku paní Havelkové,která pálila slámu bez nahlášení na obecním úřadu. Tvrdila, že má oheň pod kontrolou, ale už hořely křoviny na celé mezi. Rychlým nasazením dvou proudů byl oheň na poli i na mezi uhašen. Už po likvidaci přijeli profíci z Třeště.

Hned druhý den to je 17. srpna byla jednotka povolána do Brtnice. SMS zpráva hlásila požár na jatkách. Do Brtnice jsme přijeli jako druzí.Naštěstí nic nehořelo.Šlo o výbuch plynu. Po průzkumu a zapsání dat nás velitel zásahu poslal domů. V Brtnici byla jen cisterna a několik osobních aut s Kněžickými  hasiči.

Šestý výjezd jednotky byl 24. srpna do Hrotova. Opět hořela sláma na poli. Slámu pálili občané Hrutova paní J. B. a pan Z.O. Když jsme dojeli na místo oheň moc nehořel, ale protože foukal vítr ,bylo nebezpečí že začne hořet více. Proto jsme natáhli jeden proud c a všechny zárodky uhasili. Na poli se sjely celkem čtyři hasičské jednotky. Mimo nás to byli Opatov, Třešť a Brtnice.

Celkem jsme měli za rok 2007 šest výjezdů k požárům. Všech akcí se zúčastnilo nejméně 13 a nejvíce 19 členů zásahové jednotky.

 
© 2008 SDH Kněžice webmaster cesc07@seznam.cz