SDH Kněžice

Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci

soutěže 2011

Schůze rady Jihlavské OPEN ligyV sobotu, 31.1.2009, ve 14:00 se konala v kulturním domě v Nevcehli schůze rady Jihlavské OPEN ligy. Zúčastnili se ji všichni kdo se nominovali do rady svými výsledky  ( prvních 10 družstev mužů  a 3 družstva žen ) a zástupci sborů žádající o pořádání soutěže v roce 2009.

 

Program :
- změn
a pravidel pro rok 2009
-
počet soutěží pro rok 2009
-
prezentace žadatelů 
- výběr soutěží (
hlasovat mohli jen členové rady )

 

První bod:

I pro letošek zůstává pravidlo o počtu lidí z mančaftů.Aby se nemuselo fotiti a pak pracně prokazovat kdo byl kde na nástupu, bylo rozhodnuto, že při vyhlašování vystoupí z každého mančaftu 4 členové a na základě toho bude družstvu přidělen příslušný počet bodů.

 

Na Open ligu dolehla síla krize a jeden ze sponzorů přestal přispívat, a proto se musel změnit systém financování. Pořádající sbor nebude platit jako loni 500 kč, ale za každé družstvo odvede 50 kč při nezměněném startovném, které činí max.150 kč 

 

Druhý bod:
Změnil se počet soutěží ze stávajících 10 na počet 12.

 

 

Třetí bod:

 Původně se mělo vybírat z 15 uchazečů,  Horky se nestihly přihlásit přes internet a tak rada ligy rozhodovala o jejich zařazení až na místě. Jednohlasně se Horky dostaly  do dalšího kola.

Na nachystaném video projektoru mělo možnost všech 16 žadatelů představit v krátkosti svou dráhu a zázemí. Každý sbor k tomuto přistoupil jinak, většina měla připravenou prezentaci v power pointu nebo promítla pouze fotografie, někdo volil ústní formu bez obrazové ukázky.

 

Čtvrtý bod:

Volba soutěží. Hlasovací právo měla  desítka družstev mužů:,  a trojice ženských: .

Na hlasovací lístek vypsali, kterých 12 soutěží by si v roce 2009 v rámci Jihlavské OPEN ligy přáli.

Po sečtení hlasů měli  13 bodů  Nevcehle, Brtnice, Jakubov, Sedlejov, Pavlov, Vranín a Urbanov.

S žádostí o pořadatelství neuspěli Krasonice, Markvartice, Nová Říše a Hojkov.

 

Po oznámení výsledků následovala volná debat, kde jsem neočekával již nějaké výrazné návrhy. Jenže jsem se mýlil a radost z toho, že jsme mezi pořadateli Open ligy, mi zkazili kluci z Příseky, kteří si ztěžovali na naše rozhodčí a to na hlavně na start. Podle jejich tvrzení a těch kdo se k nim přidali nebo s nimi souhlasili ( Horky, Jakubov atd.) bylo u nás moc ulitých startů a rozhodčí to nevraceli. Z této debaty vyplynulo: pokud chceme i příští rok pořádat soutěž v rámci open ligy je zapotřebí, aby startér a hlavní a nebo aspoň jeden byli mimo naše rozhodčí a někdo kdo po soutěžích jezdí a má s nimi více zkušeností.

  

Konečný seznam soutěží s datumem pořádání 

Datum

Místo

6.6.

Brtnice

7.6.

Nevcehle

14.6.

Horky

20.6.

Dolní Nemčice

21.6.

Jakubov

28.6.

Kněžice

19.7.

Předín

2.8.

Sedlejov

15.8.

Radonín

16.8.

Pavlov

30.8.

Vranín

12.9.

Urbanov

 
© 2008 SDH Kněžice webmaster cesc07@seznam.cz